Schiedel MULTI – керамична коминна система за газови кондензационни котли.


Schiedel MULTI е керамична коминна система за газови кондензационни котли. Система, специално разработена за многофамилни сгради. Тя дава възможност за свързване на няколко газови котела към един комин. Прецизно оразмерените напречни сечения на Schiedel MULTI осигуряват точно напасване към номиналната топлинна мощност на предвидените за свързване котли. Schiedel MULTI е затворена коминна система „въздух-газ“ (LAS) от последно поколение за многофамилни сгради с етажно газово отопление, независима от въздуха в помещението.


  • Shipping: