Schiedel Klasik Plus 16 – 7 m 90° – Керамична коминна система за всички видове горива


Универсалните коминни системи Schiedel Klasik с тръби от техническа керамика са гаранция за сигурност, удобство и дълготрайност за поколения наред. Системата Schiedel Klasik е универсална керамична коминна система, която се състои от три основни елемента, конструктивно създадени за бърз и лесен монтаж, което значително намалява времето за изграждане на комина. Един СЕТ от 7 метра съдържа: 21 коминни тела, 17 керамични тръби, 1 керамична тръба за вратичка, 1 керамична тръба за връзка на 90°, 15 м изолационно въже, 1 вратичка външна, 1 вратичка вътрешна, 1 дилатационна розетка, кит за свързване на тръби Отговарят на всички европейски и световни изисквания за пожаробезопасност: STAS 6793-86; P 118-99; EN 13063.


лв919 
  • Shipping: