Условия на играта "Коледна томбола"


12 Nov
12Nov

Условия на играта

1. Предмет


Настоящите условия („Условията“) определят начина на провеждане на играта „Коледна томбола“.


Организатор на играта е „Валкомерс 70 ЕООД , вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 205785845, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, кв. Самара 3, бл.23, ап.27.


С участието си в играта всеки участник потвърждава, че се е запознал с условията, разбрал ги е и ги приема безусловно.


2. Продължителност на играта


Играта се провежда от 12.11.2020 г. до 20.12.2021 г. Тегленето на наградите и обявяване на печелившите ще се осъществи на 23.12.2020 г.


3. Изисквания за участие в играта


Право на участие в играта има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, с постоянен адрес в Република България. Служители на „Валкомерс 70 ЕООД” и членове на техните семейства (родители, съпрузи и деца) нямат право да вземат участие в играта. Валкомерс 70 ЕООД си запазва правото да изключва без предупреждение участници в играта, които са предоставили непълни или неверни данни или по друг начин нарушават Условията за участие, или които във връзка с участието си в играта нарушават действащото законодателство.


4. Условия за участие в играта

  1. За да участвате в играта е необходимо харесате страницата ни във Фейсбук - https://www.facebook.com/LaEscandellaBG
  2. След това е необходимо да споделите линка за играта на вашата страница.
  3. Печелившите от играта ще бъдат избрани чрез жребий на случаен принцип от всички изпълнили горните две условия.
  4. Валкомерс 70 ЕООД ще оповести на своята Фейсбук страница ( https://www.facebook.com/LaEscandellaBG ) печелившите от играта и разпределението на наградите.
  5. Валкомерс 70 ЕООД ще се свърже лично с всеки един печеливш, за да уточни начина за получаване на спечелената награда.

Предоставянето по желание на участника на допълнителна информация е доброволно и не е задължително условие за участие.


Участието в играта изисква даване на съгласие за обработване на лични данни във връзка с играта, включително за публикуване на имена и населено място на интернет страницата на Валкомерс 70 ЕООД на участниците, в случай че бъдат обявени за печеливши.

Comments
* The email will not be published on the website.